Õigusalane Teave 2020

Finantseerimine.ee koduleht ja kodulehe sisu (edaspidi Finantseerimine või koduleht) kannab üksnes harivat ja informatiivset eesmärki. Tegu on tasuta informatsiooniga, mis pole kontrollitud toimetaja poolt.

Finantseerimine.ee veebilehel olev informatsioon ei kanna majanduslikku huvi ning ei ole seotud majandustegevusega ega äriliste eesmärkidega. Finantseerimine.ee veebilehel olev informatsioon ei ole võrdväärne professionaalse nõustamisega ning seda ei tohi sellisel viisil kasutada.

Tsiteerides, kopeerides või muul viisil kasutades Finantseerimine veebilehe sisu tuleb viidata püsiviitega vastavale Finantseerimine.ee veebilehele, millelt saadud infot kasutasite. Finantseerimine.ee ei vastuta tegevuste eest, mis põhinevad Finantseerimine.ee veebilehel esitatud informatsioonil.

Privaatsuspoliitika ja GDPR 2020

Finantseerimine.ee (edaspidi Finantseerimine või Finantseerimine.ee) austab õigusi mis sul on tulenevalt Euroopa Liidu Andmekaitse Üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation, 25. mai 2018).

Finantseerimine.ee on tasuta veebileht, mis ei ole mõeldud majandustegevuse elluviimiseks. Tulenevalt sellest ei kogu Finantseerimine.ee andmeid sinu kohta.

Finantseerimine.ee ei kasuta küpsiseid, ei kasuta küpsiseid turunduslikel eesmärkidel, ei kasuta küpsiseid profileerimiseks.

Milliseid Andmeid Finantseerimine.ee Kogub?
Finantseerimine ei kogu veebilehe sirvimise stastistikat ja külastajate liikumist veebilehel Finantseerimine.ee ja selle alamlehtedel.

Finantseerimine.ee ei kogu sinu: ip-aadressi, nime, asukohta ja muud sellist.

Finantseerimine.ee ei kasuta küpsiseid.

Ainukesed andmed, millele Finantseerimine.ee pääseb ligi on teie email, kui te otsustate ise meiega ühendust võtta.

Kuidas Finantseerimine.ee Kasutab Andmeid

Finantseerimine.ee ei kasuta sinu andmeid, sest ta ei kogu sinu andmeid ja tal pole sinu andmeid.

Kui soovite ise meiega ühendust võtta emaili teel, siis kasutame teie andmeid (ehk emailiaadressi) teile personaalselt vastamiseks. Me ei kasuta teie emailiaadressi turunduslikel või ärilistel eesmärkidel.

Kellel On Ligipääs Finantseerimine.ee Andmetele

Kellegil pole ligipääsu sinu andmetele, kui sa pole emaili teel meiega ühendust võtnud.

Kas Finantseerimine.ee Kasutab Andmete Kogumise Tööriistasid?
Ei kasuta. Andmete kogumiseks kasutatavad tööriistad, nagu Google Analytics ja Hotjar ning paljud muud, ei ole kasutatud Finantseerimine.ee veebilehel.

Andmekaitse Eest Vastutav Isik

Küsimuste korral andmekaitse kohta võta ühendust: veebimeister@finantseerimine.ee.