Ettevõtte Finantseerimine

Finantseerimine on protsess, mille käigus rahastatakse äritegevust või ostetakse finantsilist, materiaalset, intellektuaalset vara või investeeritakse.

Ettevõtte finantseerimine on üks finantseerimise alaliike, mille osapoolteks on (reeglina) juriidilised isikud ehk ettevõtted. Ettevõtte finantseerimise puhul on peamiseks küsimuseks, kas soovite ettevõtet finantseerida oma- või võõrkapitaliga.

Võõrkapital on võõras ehk ei kuulu teie ettevõttele ja pole teie ettevõtte omandiks. Ehk kõik, mis jääb ettevõttest väljapoole.

Omakapital on võõrkapitali vastand. Omakapital on ettevõtte ‘’oma’’, näiteks ettevõtte varad, aktsiad, tulud, nõuded jms. Teisisõnu netovara.

Võõrkapitaliga Finantseerimise Viisid

  • laen

  • liising

  • võlakirjaemissioon.

Omakapitaliga Finantseerimise Viisid

  • Jaotamata kasum

  • Investorite kaasamine (aktsiate müük)

  • Omavahendid.

Tulenevalt ettevõtte finantseerimise vajadusest (kas finantseerida väljast poolt või seest poolt) võidakse võõrkapitali nimetada ka võlainstrumendiks ja omakapitali omakapitaliinstrumendiks.

Ettevõtte finantseerimine võib olla hädavajalik, kui olete alustav ettevõtte või turuiseärasustest tingituna peate investeerima.

Ettevõtte Finantseerimise Viisid

1. Laen

2. Faktooring

3. Võta Krediiti

4. Crowdfunding

5. Investorid

6. Laena perelt, tuttavatelt

7. Väikelaen Ettevõttele

8. Olemas olev likviidsus

9. Riigitoetused.

Kõiki finantseerimise viise näed Finantseerimisvahendid alapeaütkist.